Ubezpieczenia ŻRolnikami

Uprawa jęczmienia browarnego jest wymagająca i bardzo czuła na zmiany klimatyczne, przez co zapewnienie dobrej jakości jęczmienia dla sektora browarniczego staje się wyzwaniem. 

Słodownie stosują  rygorystyczne wskaźniki oceniające jakość ziarna, ponieważ takie wymogi stawiają przed nimi Browary, a to z kolei  wymusza  stosowanie nie  tylko potrąceń za jakość dostarczonego ziarna  ale i w niektórych przypadkach, ziarno z powodów jakościowych jest całkowicie odrzucane, przez Słodownie. 

Wprawdzie ziarno które nie spełni wymogów słodowni, może zostać sprzedane przez Rolnika z innym przeznaczeniem  np. jako komponent do produkcji pasz, jednakże w takim przypadku producent rolny ponosi duża stratę finansową. Cena skupu jęczmienia paszowego jest niższa o kilkadziesiąt procent od jęczmienia browarnego.

Dlatego w ramach wspierania uprawy jęczmienia browarnego w Polsce Grupa Żywiec we współpracy z  Attis Broker przygotowała program ubezpieczenia jęczmienia browarnego dla społeczności Ż Rolnikami, który zabezpieczałby interesy producentów rolnych w tym wymagającym obszarze. 

To pierwszy i jedyny na rynku polskim program ubezpieczenia jęczmienia browarnego, który jest unikatowy pod kątem zakresu. Zawiera wiele klauzul nie występujących do tej pory w ubezpieczeniach jęczmienia browarnego w Polsce jak np. klauzulę ubytku jakościowego ziarna wypłacanej jako odszkodowanie ryczałtowe w postaci % sumy ubezpieczenia plonu, w przypadku nie przyjętego ziarna przez słodownię z powodu złej jakości plonu.

Ta unikatowa klauzula zapewnia producentowi rolnemu „spokojny sen”oraz wsparcie finansowe na wypadek wyprodukowania złej jakości ziarna. 

Program charakteryzuje się między innymi: 

 • odpowiedzialnością ubezpieczyciela do 30 dni od daty zbioru 
 • gwarancją wypłaty odszkodowania w wysokości 15% sumy ubezpieczenia plonu, nie przyjętego przez słodownię
 • zniesieniem udziałów własnych
 • stałą sumą ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy
 • franszyzą integralną od 6% ubytku w plonie głównym
 • 7 dniową karencją po zawarciu ubezpieczenia
 • odpowiedzialnością Towarzystwa za szkody całkowite w postaci 90% sumy ubezpieczenia
 • 7 dniowym terminem oględzin po szkodzie
 • odpowiedzialnością Ubezpieczyciela już od daty zbioru w przypadku złej jakości ziarna oraz usunięcia pozostałości surowca po szkodzie transportowej czy wypłaty odszkodowania za straty w wynikające z pozostawionej słomy na polu lub jej utraty.

Ponadto Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców czy ekspertów w zakresie ubezpieczeń upraw rolnych które są przedmiotem szkody, do ustalonego ponad sumę ubezpieczenia limitu poniesionego przez Rolnika, a także Ubezpieczyciel wypłaci Rolnikowi odszkodowanie ryczałtowe w określonej wysokości iloczynu za 1 hektar powierzchni uszkodzonej uprawy na polu w wyniku dodatkowych kosztów zbioru.

Program składa się 4 wariantów do wyboru przez Rolnika:

Proces zawarcia ubezpieczenia jest szybki i składa się z 3 prostych kroków: 

 1.  Pobierasz WNIOSEK O UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH WIOSNA 2024R.
 2. Wypełniony wniosek wysyłasz na adres mailowy: zrolnikami@attis.pl
 3. Attis Broker przygotowuje propozycję umowy ubezpieczenia i przesyła zwrotnie ofertę do Rolnika
 4. Po akceptacji oferty przez Rolnika, następuję wystawienie polisy i ubezpieczenie jest zawarte

 

Dzięki skorzystaniu z programu ubezpieczenia oferowanego przez Attis Broker we współpracy z Grupą Żywiec, społeczność Ż Rolnikami zyskuje: 

 • dedykowany program ubezpieczenia dostępny tylko dla społeczności Ż Rolnikami o wyjątkowym zakresie, w którego skład wchodzi ubytek jakościowy ziarna jęczmienia browarnego jarego – jedyny taki na produkt polskim rynku ubezpieczeń rolnych
 • Asystę opiekuna ze strony Attis Broker podczas likwidacji szkód, w tym obecność i wsparcie przedstawiciela brokera podczas oględzin szkody na polu lub w gospodarstwie rolnym
 • Weryfikacje każdej szkody pod kątem prawidłowości likwidacji i kwoty wypłaconego odszkodowania przez Attis Broker
 • Indywidualne wsparcie Attis Broker w kontaktach Rolnika z Ubezpieczycielem
 • Wsparcie merytoryczne brokera w pozostałych ubezpieczeniach potrzebnych rolnikom w ramach prowadzonej działalności rolnej.

Przypominamy, iż producent rolny w celu otrzymania dopłaty z budżetu Państwa w wysokości 65% wartości ubezpieczenia w roku 2024, musi obowiązkowo ubezpieczyć przynajmniej 50% upraw rolnych, od co najmniej jednego zagrożenia przypadku płatności bezpośrednich. W innych przypadkach warto rozważyć dobrowolne ubezpieczenie upraw, które jako Attis Broker także mamy w ofercie w ramach współpracy z Grupą Żywiec.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy wypełnić formularz kontaktowy lub napisać wiadomość na adres zrolnikami@attis.pl. Zapraszamy także do kontaktu bezpośredniego z dedykowanym do obsługi programu opiekunem pod numerem telefonu:  +48 502 078 231

 

Pliki do pobrania: