Partnerzy

Crisp Malt Sp. z o.o. jest słodownią należącą do angielskiej grupy słodowniczej Crisp Malting Group, głównej części Anglia Maltings (Holdings), zlokalizowaną w Bydgoszczy.

Większość surowca, który dostarczamy do browarów do produkcji pozyskujemy z gospodarstw rolnych polskich rolników i spółdzielni rolnych.

Rozbudowany dział zakupu surowca, profesjonalne doradztwo w zakresie uprawy jęczmienia browarnego oraz współpraca z dużymi firmami nasiennymi gwarantują pozyskanie surowca wysokiej jakości, a producentom rolnym gwarantują wieloletnią i stabilną współpracę.

Posiadamy wdrożony i certyfikowany system bezpieczeństwa żywności zgodny z normą ISO 22000:2018 oraz system jakości ISO 9001:2015, a także jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego, promującego zasady przyszłościowego i efektywnego korzystania z dóbr natury.

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności to niekomercyjna inicjatywa grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Grupa Żywiec jest jednym z członków-założycieli stowarzyszenia.

Jednym z głównych narzędzi wspierających rolników we wdrażaniu zrównoważonych praktyk rolnych jest Akademia Zrównoważonego Rolnictwa – bezpłatna platforma e-learning, która przygotowuje gospodarstwa do procesu formalnej certyfikacji. ASAP Akademia zawiera 13 obszarów tematycznych zawierających 49 lekcji poświęconych różnym aspektom zrównoważenia w rolnictwie. Każda z lekcji została opracowana na bazie „Przewodnik Zrównoważonego Rolnictwa”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin - nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych.

Więcej informacji dostępne jest na stronie rolnictwozrownowazone.pl.

 

 

 

 

Sparks Polska Sp. z o.o. jest wiodącą firmą oferującą pełen zakres usług badawczych, analitycznych, informacyjnych oraz konsultingowych dla szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej. W ramach prowadzonej działalności, dostarczamy m.in. analizy i informacje rynkowe wielu firmom działającym na rynku zbóż i roślin oleistych w Polsce i za granicą.

W odniesieniu do rynku polskiego, współpracujemy z firmami z branży zbożowej, paszowej i tłuszczowej, a także z gospodarstwami rolnymi oferując bieżące serwisy informacyjne dzięki którym nasi klienci mają dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji rynkowej, danych i notowań cen.

 

 

 

 

Attis Broker Sp. z o. o. należący do Holdingu MJM,  jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1215/03, świadczący  kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i opracowywania dopasowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów programów ubezpieczeniowych, uwzględniających specyfikę ich branży.  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, ugruntowaną  silną pozycją rynkową - plasuje się w pierwszej dziesiątce największych brokerów ubezpieczeniowych  w Polsce oraz plasując na rynku umowy o łącznej składce przekraczającej miliard złotych.

Obsługuje wszystkie linie i rodzaje ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń dla sektora AGRO dostępne zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Attis Broker współpracuję  ze  spółkami  ze wszystkich branż i sektorów polskiej gospodarki, w tym podmiotami podlegającymi  pod ustawę Prawo zamówień publicznych. Klientami Spółki  są spółki giełdowe, duże i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowe o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju, największe polskie podmioty prywatne, jak również  gospodarstwa rolne oraz  producenci  zwierząt.

Portfel Klientów Attis Broker liczy ponad  800 podmiotów gospodarczych i jest obsługiwany przez 61 brokerów.

Attis Broker posiada certyfikaty zgodności  w zakresie spełniana wymogów norm ISO: 

  • PN EN ISO 9001:2015 - system zarządzania jakością, 
  • PN-EN ISO/IEC 27001:2017 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
  • PN-ISO 37001:2017 - system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Od początku działalności  Attis Broker  czynnie  uczestniczy  w rozwoju i przemianach gospodarczych w Polsce proponując niestandardowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, nie powielając przy tym istniejących zastanych rozwiązań. Zdobyte doświadczenie pozwala  Spółce  sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów poszukujących efektywnych rozwiązań ubezpieczeniowych i nowatorskich koncepcji.